cialis generique

Lautakunnat

Lautakuntien jäsenillä on suuri vastuu palveluista

Valkeakosken kaupungin toimintamenot ovat 142,8 milj.€ vuonna 2012. Tuottoja saadaan toimintatuotoista (taksat ja maksut) 48,5 milj.€, verotuoloista 68 milj.€ sekä valtionosuuksista 29 milj.€.

Hallintokunnat käyttävät 142,8 milj.€ alla olevan taulukon mukaisesti. Kaksi suurinta hallintokuntaa (Sote ja Kopela) käyttävät 70 prosenttia toimintamenoista. Sosiaali- ja terveystoimen osuus kasvaa tulevina vuosina merkittävästi väestön ikääntymisestä johtuen. 

Lisäksi luottamushenkilöt päättävät lukuisten kuntayhtymien ja yhtiöiden hallinnossa lähdes yhtä suurista summista.

Valtuusto tekee strategiset päätökset ja jakaa resurssit niiden mukaisesti eri hallintokuntiin. Kaupunginhallitus valvoo, että strategia toteutuu, ja että lakia noudatetaan. Lautakunnissa tehdään toimintaa koskevat toimintastrategiat, joiden mukaisesti johdetaan operatiivista toimintaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Lautakuntien jäsenillä on suuri vastuu Valkeakosken kaupungin tuottamien palveluiden laadusta ja määrästä.  Kokoomuksella on ollut kuluvalla valtuustokaudella yli 50 luottamushenkilöpaikkaa täytettävänään, joten tehtäviä riittää kaikille halukkaille.  

 

Hallintokunta %
Sosiaali- ja terveyslautakunta 47
Kasvatus- ja opetuslautakunta 23
Tekninen lautakunta 13
Kaupunginhallitus 9
Sivistystoimenlautakunta 5
Liikunta- ja nuorisolautakunta 3